Hotline: 098.470.9999

  • Trung Thực Là Phong Cách Sống Của Công Ty

  • Uy Tín Là Niềm Tin Của Khách Hàng

Chuyên Laptop HP elitebook, laptop DELL, ibm thinkpad, laptop Sony, laptop Asus, laptop Acer, laptop gia re, laptop đã qua sử dụng, laptop cũ & nguyên seal

Apple Store: MacBook - iPad - iPhone - Watch

View

MMQA2 (New) - iMac FHD 21 inch 2017 i5-2.3GHz/ 8GB/ 1TB/ Intel Iris Plus 640 (Shared)

MMQA2 (New) - iMac FHD 21 inch 2017 i5-2.3GHz/ 8GB/ 1TB/ Intel Iris Plus 640 (Shared)

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

28.000.000

MNDY2 (New) - iMac 4K 21 inch 2017 i5-3.0GHz/ 8GB/ 1TB/ Radeon Pro 555

MNDY2 (New) - iMac 4K 21 inch 2017 i5-3.0GHz/ 8GB/ 1TB/ Radeon Pro 555

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

34.500.000

MNE02 (New) - iMac 4K 21 inch 2017 i5-3.4GHz/ 8GB/ 1TB/ Radeon Pro 560

MNE02 (New) - iMac 4K 21 inch 2017 i5-3.4GHz/ 8GB/ 1TB/ Radeon Pro 560

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

38.500.000

MQ2Y2 (New) - iMac Pro 5K 27 2017 inch 8-Core/ 32G/ 1TB/ Vega 56

MQ2Y2 (New) - iMac Pro 5K 27 2017 inch 8-Core/ 32G/ 1TB/ Vega 56

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

125.000.000

MQ2Y2 (Option) - iMac Pro 5K 27 2017 inch 10-Core/ 64G/ 2TB/ Vega 64

MQ2Y2 (Option) - iMac Pro 5K 27 2017 inch 10-Core/ 64G/ 2TB/ Vega 64

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

210.000.000

MQ2Y2 (Option) - iMac Pro 5K 27 2017 inch 14-Core/ 64G/ 2TB/ Vega 64

MQ2Y2 (Option) - iMac Pro 5K 27 2017 inch 14-Core/ 64G/ 2TB/ Vega 64

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

226.000.000

MREA2 (New) - MacBook Air 2018 (Silver/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 128Gb PCIe

MREA2 (New) - MacBook Air 2018 (Silver/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 128Gb PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

30.000.000

MREE2 (New) - Macbook Air 2018 (Gold/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 128GB PCIe

MREE2 (New) - Macbook Air 2018 (Gold/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 128GB PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

29.600.000

MRE82 (New) - MacBook Air 2018 (Gray/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 128Gb PCIe

MRE82 (New) - MacBook Air 2018 (Gray/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 128Gb PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

29.500.000

MR9U2 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-2.3GHz/ 8GB/ 256GB SSD

MR9U2 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-2.3GHz/ 8GB/ 256GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

40.500.000

MREF2 (New) - MacBook Air 2018 (Gold/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 256Gb PCIe

MREF2 (New) - MacBook Air 2018 (Gold/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 256Gb PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

36.000.000

MR9Q2 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-2.3GHz/ 8GB/ 256GB SSD

MR9Q2 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-2.3GHz/ 8GB/ 256GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

40.500.000

MRE92 (New) - MacBook Air 2018 (Gray/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 256Gb PCIe

MRE92 (New) - MacBook Air 2018 (Gray/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 256Gb PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

36.000.000

MR9R2 (Active-Onlive) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

MR9R2 (Active-Onlive) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

44.000.000

MR9V2 (Active-Online) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

MR9V2 (Active-Online) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

44.000.000

MREC2 (New) - MacBook Air 2018 (Silver/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 256 PCIe

MREC2 (New) - MacBook Air 2018 (Silver/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 8GB/ 256 PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

36.000.000

MR9V2 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

MR9V2 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

45.500.000

MUQU2 (New-Option) - MacBook Air 2018 (Silver/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 16GB/ 512GB PCIe

MUQU2 (New-Option) - MacBook Air 2018 (Silver/ 13 inch) i5-1.6GHz/ 16GB/ 512GB PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

41.000.000

MR9R2 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

MR9R2 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

46.500.000

MR932 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 256GB SSD

MR932 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 256GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

51.800.000

MR962 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 256GB SSD

MR962 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 256GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

52.500.000

MR932 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7 - 2.2GHz/ 16GB/ 512GB SSD

MR932 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7 - 2.2GHz/ 16GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

54.000.000

MR962 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 512GB SSD

MR962 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

54.000.000

MR942 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7-2.6GHz/ 16GB/ 512GB SSD

MR942 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7-2.6GHz/ 16GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

58.000.000

MR972 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.6GHz/ 16GB/ 512GB SSD

MR972 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.6GHz/ 16GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

59.500.000

MR942 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i9-2.9GHz/ 16GB/ 1TB PCIe

MR942 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i9-2.9GHz/ 16GB/ 1TB PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

74.500.000

MR972 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i9-2.9GHz/ 32GB/ 512GB PCIe

MR972 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i9-2.9GHz/ 32GB/ 512GB PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

77.000.000

Apple
Dell
HP
Lenovo
Toshiba