Hotline: 098.470.9999

  • Trung Thực Là Phong Cách Sống Của Công Ty

  • Uy Tín Là Niềm Tin Của Khách Hàng

Chuyên Laptop HP elitebook, laptop DELL, ibm thinkpad, laptop Sony, laptop Asus, laptop Acer, laptop gia re, laptop đã qua sử dụng, laptop cũ & nguyên seal

Macbook Pro

View

MR9U2 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-2.3GHz/ 8GB/ 256GB SSD

MR9U2 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-2.3GHz/ 8GB/ 256GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 13 inch (Silver / 256GB / Touch Bar & Touch ID) .
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz.
Memory: 8GB of 2133MHz LPDDR3 onboard memory.
HDD: 256GB SSD.

40.500.000 vnđ

MR9Q2 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-2.3GHz/ 8GB/ 256GB SSD

MR9Q2 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-2.3GHz/ 8GB/ 256GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 13 inch (Gray / 256GB / Touch Bar & Touch ID).
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz.
Memory: 8GB of 2133MHz LPDDR3 onboard memory.
HDD: 256GB SSD.

40.500.000 vnđ

MR9R2 (Active-Onlive) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

MR9R2 (Active-Onlive) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 13 inch (Gray / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - Active Online.
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz.
Memory: 8GB of 2133MHz LPDDR3 onboard memory.
HDD: 512GB SSD.

44.000.000 vnđ

MR9V2 (Active-Online) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

MR9V2 (Active-Online) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 13 inch (Silver / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - Active Online.
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz.
Memory: 8GB of 2133MHz LPDDR3 onboard memory.
HDD: 512GB SSD.

44.000.000 vnđ

MR9V2 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

MR9V2 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 13 inch (Silver / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - New.
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz.
Memory: 8GB of 2133MHz LPDDR3 onboard memory.
HDD: 512GB SSD.

45.500.000 vnđ

MR9R2 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

MR9R2 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 13 inch) i5-3.4GHz/ 8GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 13 inch (Gray / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - New.
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz.
Memory: 8GB of 2133MHz LPDDR3 onboard memory.
HDD: 512GB SSD.

46.500.000 vnđ

MR932 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 256GB SSD

MR932 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 256GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 15 inch (Gray / 256GB / Touch Bar & Touch ID) - New.
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.2GHz 6-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 4.1GHz, with 9MB shared L3 cache.
Memory: 16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory.
HDD: 256GB SSD.

51.800.000 vnđ

MR962 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 256GB SSD

MR962 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 256GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 15 inch (Silver / 256GB / Touch Bar & Touch ID) - New.
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.2GHz 6-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 4.1GHz, with 9MB shared L3 cache.
Memory: 16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory.
HDD: 256GB SSD.

52.500.000 vnđ

MR932 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7 - 2.2GHz/ 16GB/ 512GB SSD

MR932 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7 - 2.2GHz/ 16GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 15 inch (Gray / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - New (Option).
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.2GHz 6-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 4.1GHz, with 9MB shared L3 cache.
Memory: 16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory.
HDD: 512GB SSD (Option).

54.000.000 vnđ

MR962 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 512GB SSD

MR962 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.2GHz/ 16GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 15 inch (Gray / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - New (Option).
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.2GHz 6-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 4.1GHz, with 9MB shared L3 cache.
Memory: 16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory.
HDD: 512GB SSD (Option).

54.000.000 vnđ

MR942 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7-2.6GHz/ 16GB/ 512GB SSD

MR942 (New) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i7-2.6GHz/ 16GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 15 inch (Gray / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - New.
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.6GHz 6-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 4.3GHz, with 9MB shared L3 cache.
Memory: 16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory.
HDD: 512GB SSD.

58.000.000 vnđ

MR972 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.6GHz/ 16GB/ 512GB SSD

MR972 (New) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i7-2.6GHz/ 16GB/ 512GB SSD

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 15 inch (Silver / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - New.
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.6GHz 6-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 4.3GHz, with 9MB shared L3 cache.
Memory: 16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory.
HDD: 512GB SSD.

59.500.000 vnđ

MR942 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i9-2.9GHz/ 16GB/ 1TB PCIe

MR942 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Gray/ 15 inch) i9-2.9GHz/ 16GB/ 1TB PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 15 inch (Gray / 1TB / Touch Bar & Touch ID) - New (Option).
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.9GHz 6-core Intel Core i9, Turbo Boost up to 4.8GHz, with 12MB shared L3 cache (Option).
Memory: 16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory.
HDD: 1TB PCIe-based SSD (Option).

74.500.000 vnđ

MR972 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i9-2.9GHz/ 32GB/ 512GB PCIe

MR972 (New-Option) - MacBook Pro 2018 (Silver/ 15 inch) i9-2.9GHz/ 32GB/ 512GB PCIe

Nhập khẩu từ mỹ. Bảo hành 24H. Cài đặt phần mềm , vệ sinh máy miễn phí trọn đời

Model máy: Macbook Pro 2018 Retina 15 inch (Silver / 512GB / Touch Bar & Touch ID) - New (Option).
Tình trạng hàng hóa: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ mỹ mới 100% New in-box.
Hỗ trợ đổi máy: Một đổi một trong 2 tháng đầu sử dụng nếu lỗi do nhà sản xuất.
CPU: 2.9GHz 6-core Intel Core i9, Turbo Boost up to 4.8GHz, with 12MB shared L3 cache (Option).
Memory: 32GB of 2400MHz DDR4 onboard memory (Option).
HDD: 512TB PCIe-based SSD.

77.000.000 vnđ

Apple
Dell
HP
Lenovo
Toshiba